Thursday, February 21, 2008

Warisan Penjajah

Menurut pengkaji-pengkaji dan penulis-penulis Barat di dalam buku-buku yang ditulis oleh mereka, bahawa perkataan sekular berasal daripada perkataan latin yang memberi erti tidak ada agama. Ada di antara mereka yang menafsirkannya makna duniawi - dunia semata-mata.
Akhirnya fahaman sekular menjadi anutan orang-orang Barat. Munculnya fahaman ini hasil daripada pertarungan di antara paderi-paderi yang berada di gereja dan pihak atasannya yang memerintah negara dan antara pihak kerajaan dan ahli-ahli sains yang meneroka ilmu dunia.

Dunia Barat menganut agama Kristian yang diselewengkan daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa a.s. Nabi Isa a.s diperintahkan oleh Allah Taala supaya berpegang dengan pengajaran kitab Injil dan sebahagian daripada hukum Taurat, kerana sebahagian daripada ajaran Taurat dinasakhkan oleh wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya.
Apabila Nabi Isa diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya yang setia terpaksa mengasingkan diri (beruzlah) kerana mendapat penyeksaan dan kezaliman. Tinggallah mereka yang lemah imannya, dan mereka yang lemah ini membuat penyelewengan terhadap ajaran Nabi Isa a.s. menamakannya dengan agama Kristian.
Agama Kristian ini kemudiannya dibawa ke Barat oleh penganut-penganutnya, dan disesuaikan dengan fahaman keberhalaan apabila paderi-paderi mendakwa mempunyai hak memerintah manusia di atas nama agama. Dakwaan paderi-paderi ini membawa kepada berlakunya pertarungan di antara pihak istana dan pihak gereja.
Di dalam pertarungan ini, pihak istana mencapai kemenangan apabila mereka mendapat kuasa yang lebih besar daripada pihak gereja. Pihak pemerintah membuat keputusan bahawa pihak gereja tidak boleh campur tangan di dalam pemerintahan negara - politik dan agama tidak boleh bercampur. Sehingga pemisahan ini dicatat di dalam kitab Injil yang dipinda oleh mereka, di antara ertinya "Biarkan apa yang bagi Allah itu untuk Allah dan apa yang bagi pemerintah itu untuk pemerintah. Ini bermakna urusan agama diserahkan kepada pihak gereja dan urusan negara diserah kepada pemerintah.
Pertembungan juga berlaku di antara pihak gereja dan ahli sains yang meneroka ilmu-ilmu dunia. Pertembungan ini berlaku kerana di dalam kitab Injil yang diselewengkan oleh ulama'-ulama' Kristian langsung tidak menyebutkan ilmu-ilmu moden yang dikaji dan ditemui oleh ahli-ahli ilmu Barat. Pertembungan yang berlaku ini sangat sengit sehingga ada paderi yang mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahawa ahli sains ini sesat dan terkeluar daripada agama dan boleh dibunuh. Akhirnya ia membawa kepada pemisahan di antara agama dan ilmu pengetahuan.Akhirnya lahir di Barat gerakan yang memisahkan terus antara agama dan hidup dunia. Daripada gerakan ini lahir pula dua pendapat yang bercanggah di antara satu sama lain.
Pertamanya pendapat yang dianuti oleh golongan yang menolak agama secara terus seperti fahaman komunis dan sosialis, dan golongan yang berpendapat bahawa alam ini terjadi dengan sendiri, tidak ada tuhan menciptanya seperti yang dibawa oleh fahaman Darwin yang beranggapan bahawa manusia berasal daripada beruk dan kera.
Golongan yang kedua yang agak sederhana yang menolak agama di dalam kegiatan bernegara. Mereka berpendapat bahawa agama tidak dapat disatukan di dalam pemerintahan negara. Urusan agama hanya di dalam gereja dan urusan negara berada di tangan pemerintah.
Fahaman kedua inilah yang dibawa oleh penjajah Barat ke dalam tanahair umat Islam semasa penjajahan mereka. Penjajah berjaya memisahkan agama Islam daripada sistem pemerintahan sedikit demi sedikit sehinggalah mereka berjaya memisahkan urusan negara daripada agama secara keseluruhan.
Kejayaan ini berlaku apabila penjajah menguasai urusan pentadbiran negara, sementara urusan agama diserahkan kepada golongan agama seperti kadi dan imam-imam masjid. Urusan agama yang dimaksudkan di sini hanyalah yang berkaitan dengan ibadat perseorangan seperti sembahyang, puasa dan zakat, berkaitan dengan urusan rumahtangga seperti perkahwinan dan penceraian dan berkaitan dengan urusan pembahagian harta pusaka. Urusan adat istiadat juga digolongkan di dalam urusan agama oleh pihak penjajah.
Sementara urusan negara yang lebih luas daripada itu diserahkan kepada penjajah yang memisahkannya daripada ajaran Islam. Urusan hukum-hakam, urusan ekonomi dan urusan pentadbiran dijalankan mengikut cara penjajah. Sebenarnya pemisahan semacam inilah diamalkan oleh pemerintah di tanahair umat Islam pada hari ini yang diwarisi daripada penjajah yang telah memberi kemerdekaan kepada negara-negara umat Islam, termasuklah diamalkan di dalam negara ini.
Inilah sebenarnya tafsir kepada peranan sekular yang dinafikan oleh pihak pemerintah, bahawa mereka tidak berfahaman dengan fahaman sekular. Sebenarnya fahaman ini melarat kepada terhapusnya hukum Islam di dalam tanahair umat Islam.
Kita dapat lihat hukum jenayah hudud, qisas dan takzir tidak dapat dilaksanakan. Ekonomi Islam tidak bebas dijalankan dan kemungkaran-kemungkaran ekonomi berlaku, dan lain-lain peraturan Islam ditinggalkan. Adakah ini masih tidak cukup membuktikan bahawa negara kita ini sebuah negara sekular?
Fahaman ini bercanggah dengan ajaran Islam kerana firman Allah Taala ertinya: "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (sempurna dan menyeluruh) dan jangan kamu menjadi pengikut jejak langkah syaitan, kerana dia menjadi musuh kamu yang nyata. (Surah al-Baqarah ayat 208).
Ulama'-ulama' Islam melahirkan penentangan terhadap fahaman tersebut. Apabila berlakunya pemerintahan sekular di Turki selepas kejatuhan Khilafah Islamiyyah terakhir pada tahun 1924, As-Sheikh Mustafa Sabri, Sheikhul Islam terakhir kerajaan Uthmaniyah berkata: Bahawa fahaman sekular yang diamalkan itu merupakan jalan yang paling mudah untuk menjadi murtad terkeluar kepada agama Islam.
Munculnya seorang Sheikh al-Azhar seorang ulama daripada ulama'-ulama' di universiti Al-Azhar yang bernama Ali bin Abdul Razak telah menulis dalam bukunya Al-Islami wa usululhukmi: Islam dan asas-asas hukum, di mana beliau berkata bahawa Rasulullah s.a.w tidak mengajar umatnya bagaimana memerintah negara, dan Rasulullah s.a.w. hanyalah mengajar umatnya masalah ibadat sahaja.
Ekoran daripada buku tersebut, jawatankuasa ulama' Al-Azhar menarik balik ijazah ulama' yang dianugerahkan kepadanya dan dilucutkan semua jawatan yag berkaitan dengan agama yang diberikan kepadanya malah muktamar Islam yang dilangsungkan di Makkah yang dijalankan oleh Robitatul 'Alamil Islami telah membuat keputusan bahawa fahaman negara suku dan agama suku adalah terseleweng daripada Islam.
Inilah fahaman yang diamalkan di negara kita Malaysia. Umat Islam hendaklah faham dan sedar agar tidak terjerumus ke dalam merbahaya ini maksudnya:
"Adakah kamu beriman dengan sebahagian ibadah kitab dan kufur kepada sebahagian yang lain? Tidak ada balasan kepada sesiapa yang melakukan sedemikian itu kecuali akan menerima kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam azab neraka yang paling pedih, dan Allah tidak lupa apa yang kamu lakukan".

0 Comments:

Post a Comment

<< Home